Oyun tüm çocukların vazgeçilmezidir. Yetişkinler için konuşmak neyse, çocuklar için de oynamak odur. Çocuklar oynayarak kendilerini ifade edeler, oynayarak rahatlarlar, oynayarak gelişirler. Çocuklar oyunu dilleri, oyuncakları ise kelimeleri olarak kullanırlar. Bu nedenledir ki, çocuklarda bulunan davranış ve psikolojik problemlerin çözülmesinde oyun sıklıkla kullanılmaktadır. Oyun Terapisi, çocukların yaşadıkları davranış problemlerin ve psikolojik problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesidir. Bu problemler kaygı, korku, takıntı, agresyon, parmak emme, tırnak yeme gibi problemler olabilir. Oyun terapisinin ilk kullanımı 1920’lerde olurken çocukların iyileştirilmesinde 1950 yıllarından sonra sıklıkla kullanılmıştır. Oyun terapisinin ülkemizde yaygınlaşması 2010 yılından sonra olmuştur. Oyun terapisinin 10 üzerinde ekolü bulunmaktadır. 

Ahenk Çocuk oyun terapisinin bir çok ekolünü içeren kapsamlı bir eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim 4 farklı modülden oluşmaktadır. Eğitim oyun terapisti ve aynı zamanda eğitimcisisi MEHMET TEBER tarafından verilecektir. Tüm modüllere paket halinde katılmak mümkün olduğu gibi her bir modüle ayrı ayrı katılmak da mümkündür. Eğitim sonunda katılımcılar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarla çalışmaya imkân tanıyan 5 farklı oyun terapisi ekolünün uygulayıcısı olabileceklerdir. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

GENEL BİLGİLER
Eğitim 4 modülden oluşmaktadır.
* Her modül 4 gün ve 24 saattir.
* Her modülün iki günlük süpervizyonu vardır. 
* Eğitimler ve süpervizyonlar 09.00-17.00 arasında yapılacaktır.
* Bireysel süpervizyon isteyenler eğitimci ile ayarlamayı kendileri yapacaklardır.
* Eğitimler ve süpervizyonlar Taksim/İstanbul’da gerçekleşecektir. 

1. MODÜL: ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ
Bu eğitimin amacı katılımcıları Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin uygulayıcısı yapmaktır. Bu ekol kökenini Carl Rogers tarafından geliştirilen Danışan Merkezli Terapi’den almaktadır. Virginia Axline bu ekolü çocuklara uygulayarak Yönlendirmesiz Oyun Terapisi adı ile dünyaya tanıtmıştır. Garry Landreth bu ekolü bir adım daha ileri taşıyarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi adı ile devam ettirmiştir. 2-12 yaş arası çocuklarda uygulanan ÇMOT oyun terapi odasında yapılmaktadır. Kaygı, takıntı, depresyon, öfke, alt ıslatma gibi yaygın olarak görünen bir çocuk sorunlarında etkilidir.

2. MODÜL: GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİ ve ÖYKÜLERLE TERAPİ
Bu modülde her birisi 2 gün olmak üzere 2 farklı oyun terapisi ekolü ele alınacaktır. 
Gelişimsel Oyun Terapisi Viola Brody tarafından geliştirilmiş bir terapidir. Terapinin merkezinde şefkatli dokunuş vardır. 2-12 yaş arası çocuklarda bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Çok az bir materyal ile sade bir odada uygulanabilen bir terapidir. Oyuncak gerektirmemektedir. Özellikle bağlanma sorunu olan, cinsel ve fiziksel istismara uğramış çocuklarda kullanılır. Zihinsel yetersizliği olan ve otizm spektrumunun hafif ucunda olan çocukların benlik gelişimlerini desteklemek için de kullanılan bir terapidir.  
Öykülerle Terapide sıklıkla kullanılan bir terapidir. Öncüsü Milton Erickson ve Nancy Davis’tir. Çocuklar öyküleri severler ve defalarca dinleyebilirler ve öyküler onların hayatlarına şekil verir. Terapötik öyküler her yaş gurubunda kullanılabilir. Çocuğun sorununa özgü bir öykü oluşturulur ve çocuk bu öyküyü dinleyerek kendi içindeki bir problemi çözmüş olur.

3. MODÜL: BDT TEMELLİ OYUN TERAPİSİ
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) özellikle çocuklarda görülen kaygı ve takıntı sorunlarında etkili bir terapi yöntemidir. Ancak klasik BDT'nin çocuklara uygulanması zordur. Süreci eğlenceli ve daha etkileşimli hale getirmek gerekmektedir. Bu modülde çocuklarda görülen korku, kaygı ve takıntı gibi sorunlarda kullanılacak, BDT temelli oyun terapisi uygulamalarına yer verilecektir. 

4. MODÜL: KUM TEPSİSİ TERAPİSİ
Kum Tepsisi Terapisi bir kum tepsisi ve yüzlerce minyatür ile yapılan bir terapi yöntemidir. Kökenini Jung psikolojisinden alsa da bir çok terapi ekolüne entegre olarak kullanılmaktadır. Çocuk minyatürleri ve kumu kullanarak dünyasını, zihnini kuma yansıtmakta ve terapistle birlikte iyileşme yolculuğuna adım atmaktadır. 

KATILIMCILAR
* Eğitime psikiyatristler ile üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık bölüm mezunları ve ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabilirler.

SERTİFİKASYON
* Her bir modülün sonunda o modülle ilgili sertifikayı alabilmek için o modül için planlanan iki günlük süpervizyona katılmak zorunludur. Modülleri ve süpervizyonları tamamlayanlara "Uygulayıcı Sertifikası" verilecektir. 

KAYIT-BİLGİ
* Kayıt ve bilgi için 0 533 140 42 05 numaralı telefondan Fatih Hançer'e ulaşabilirsiniz. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEHMET TEBER (KLİNİK PSİKOLOG)
1980 yılında İzmit’te dünyaya geldi. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi burada okudu. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 2003 yılında “Onur Derecesi” ile mezun oldu. İlk yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri’nde, ikincisini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji’de aldı. İkinci yüksek lisansını oyun terapisi alanındaki tezi ile tamamladı. Mehmet Teber halen Klinik Psikoloji alanındaki doktorasına devam etmektedir. 

Üniversite sonrasında rehabilitasyon merkezi, danışmanlık merkezi, dershane, anaokulu, özel okul gibi bir çok kurumda görev aldı. 2008 yılında iki arkadaşı ile birlikte Ahenk adındaki danışmanlık merkezini kurdu. 2016 yılında Ahenk Çocuk adını alan bu merkezde çocuklar üzerine olan görüşmelerine devam etmekte ve terapiler yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli kurumlarda çocuk eğitimi, oyun terapisi üzerine seminerler ve eğitimler vermekte; birçok çocuk projesine danışmanlık yapmaktadır. Teber uzun yıllar Pedagoji Derneği'nin başkanlığını yapmış ve Yeşilay'da bilim kurulu üyesi olarak bulunmuştur. 

Mehmet Teber’in temel uzmanlık alanı çocuklar, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi ve oyun terapisidir. Teber, çocuk psikolojisi, gelişimi ve patolojisi ile ilgili eğitimlerini Mücahit Öztürk, Senem Başgül, Bengi Semerci gibi Türkiye'nin önce gelen çocuk psikiyatristlerinden almıştır.  

Mehmet Teber, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen oyun terapistlerindendir. Teber, oyun terapisi eğitimlerini Braam Beethge, Byron Norton, Carlo Ruffino, Gita Morena, Maria Kendiler, Marlo Winstead, Reyhana Seedat, Saara Salo gibi birçok yabancı hocadan almıştır. Mehmet Teber Türkiye'nin birçok şehrinde oyun terapisi alanında eğitimler açmıştır. Bu alanda tez yazmış, birçok teze öncülük yapmış ve iki bilimsel makale yayınlamıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisans düzeyinde ilk oyun terapisi dersini açarak bu dersi vermiştir. Teber, Amerika merkezli oyun terapileri derneğinin (APT) uluslararası düzeyde oyun terapisi, oyun terapisi süpervizörü olmak için gerekli olan şartlarını tamamlamıştır. Teber her yıl düzenlenen ve terapi ekollerinin ustalarının buluştuğu Türkiye Psikoterapi Zirvesi'nde oyun terapisini temsil etmektedir. 

Etkili iletişim, eğitim bilimleri ve eğitim felsefesi gibi alanlar diğer ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Mehmet Teber’in yayınlanmış 5 kitabı bulunmaktadır. 

Yorum Gönder