Oyun tüm çocukların vazgeçilmezidir. Yetişkinler için konuşmak neyse, çocuklar için de oynamak odur. Çocuklar oynayarak kendilerini ifade edeler, oynayarak rahatlarlar, oynayarak gelişirler. Çocuklar oyunu dilleri, oyuncakları ise kelimeleri olarak kullanırlar. Bu nedenledir ki, çocuklarda bulunan davranış ve psikolojik problemlerin çözülmesinde oyun sıklıkla kullanılmaktadır. Oyun Terapisi, çocukların yaşadıkları davranış problemlerin ve psikolojik problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesidir. Bu problemler kaygı, korku, takıntı, agresyon, parmak emme, tırnak yeme gibi problemler olabilir. Oyun terapisinin ilk kullanımı 1920’lerde olurken çocukların iyileştirilmesinde 1950 yıllarından sonra sıklıkla kullanılmıştır. Oyun terapisinin ülkemizde yaygınlaşması 2010 yılından sonra olmuştur. Oyun terapisinin 10 üzerinde ekolü bulunmaktadır. Bunların başlıcaları şöyledir;

·      *  Adlerian Oyun Terapisi
·       * Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
·       * Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
·       * Deneyimsel Oyun Terapisi
·       * Filial Oyun Terapisi
·       * Gelişimsel Oyun Terapisi
·       * Kukla Terapisi
·       * Kum Terapisi
·       * Öykülerle Terapi
·       * Psikoanalitik Oyun Terapisi
·       * Sanat Terapisi
·       * Theraplay

Ahenk Çocuk ve Vima Psikolojik Danışmanlık işbirliği içinde oyun terapisinin bir çok ekolünü içeren kapsamlı bir eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim 4 farklı modülden oluşmaktadır. Eğitim usta terapist ve uluslarası düzeyde oyun terapisi eğitimcisi REYHANA SEEDAT tarafından verilecektir. Tüm modüllere paket halinde katılmak mümkün olduğu gibi her bir modüle ayrı ayrı katılmak da mümkündür. Eğitim sonunda katılımcılar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarla çalışmaya imkân tanıyan 7 farklı oyun terapisi ekolünün uygulayıcısı olabileceklerdir. Eğitim sonrasında uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecektir. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

GENEL BİLGİLER
Eğitim 4 modülden oluşmaktadır.
* Her modül 4 gün ve 30 saattir.
* Eğitim dili İngilizce’dir. Simultane (eşzamanlı) çeviri yapılacaktır.
* Tüm eğitimler Amerika merkezli Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy-APT) onaylı eğitimlerdir.
* Eğitimler 08.30-17.30 arasında, grup süpervizyonları 08.30-17.00 arasında yapılacaktır.
* Bireysel süpervizyon isteyenler eğitimci ile ayarlamayı kendileri yapacaklardır.
* Eğitimler ve süpervizyonlar Taksim/İstanbul’da Elite World Iatanbul Hotel'de gerçekleşecektir. 
* Her bir eğitim ve onu takip eden iki günlük süpervizyon sonucunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verilecektir. 

1. MODÜL: ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ
Bu eğitimin amacı katılımcıları Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nin uygulayıcısı yapmaktır. Bu ekol kökenini Carl Rogers tarafından geliştirilen Danışan Merkezli Terapi’den almaktadır. Virginia Axline bu ekolü çocuklara uygulayarak Yönlendirmesiz Oyun Terapisi adı ile dünyaya tanıtmıştır. Garry Landreth bu ekolü bir adım daha ileri taşıyarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi adı ile devam ettirmiştir. 2-12 yaş arası çocuklarda uygulanan ÇMOT oyun terapi odasında yapılmaktadır. Kaygı, takıntı, depresyon, öfke, alt ıslatma gibi yaygın olarak görünen bir çocuk sorunlarında etkilidir.

2. MODÜL: FİLİAL OYUN TERAPİSİ & GELİŞİMSEL OYUN TERAPİSİ
Bu modülde her birisi 2 gün olmak üzere 2 farklı oyun terapisi ekolü ele alınacaktır. 
Filial Terapi kökenini ÇMOT’den alır. Bu terapi 10 haftalık bir ebeveyn eğitim programıdır. Katılan ebeveynler evde çocukları ile nasıl ilişki geliştireceklerini ve iyileştirici oyunu nasıl oynayacaklarını öğrenirler. Eğitimde bu 10 haftalık programın ebeveynlerle nasıl yürütüleceği öğretilmektedir ve 10 haftalık eğitim programının kitapçığı ele alınacaktır.
Gelişimsel Oyun Terapisi Viola Brody tarafından geliştirilmiş bir terapidir. Terapinin merkezinde şefkatli dokunuş vardır. 2-12 yaş arası çocuklarda bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Çok az bir materyal ile sade bir odada uygulanabilen bir terapidir. Oyuncak gerektirmemektedir. Özellikle bağlanma sorunu olan, cinsel ve fiziksel istismara uğramış çocuklarda kullanılır. Zihinsel yetersizliği olan ve otizm spektrumunun hafif ucunda olan çocukların benlik gelişimlerini desteklemek için de kullanılan bir terapidir.  

3. MODÜL: KUM TEPSİSİ TERAPİSİ ve SANAT TERAPİSİ
Bu modülde her birisi 2 gün olmak üzere 2 farklı oyun terapisi ekolü ele alınacaktır. Kum Terapisi kökenlerini Jung ekolünden alan, Dora Kalf tarafından geliştirilmiş analitik bir oyun terapisidir. 8 yaş ve üzeri çocuklarda ve aynı zamanda yetişkinlerde kullanılır. Eğitimde kum tepsisi terapisinin daha basit düzeyde uygulanışı ele alan Kum Tepsisi Terapisi ele alınacaktır. Kum Tepsisi terapisinde kum tepsisi ve ona eşlik eden yüzlerce küçük oyuncaklar, minyatürler vardır. Danışan odaya gelir ve seçtiği minyatürlerle kumda dilediği gibi bir dünya oluşturur. Terapi bu oluşturulan sahne üzerinden ilerler.
Sanat Terapisinin birçok ekolü ve tekniği vardır. Bu modülün ikinci kısmında kalem, kâğıt ve boyalar ile yapılan ve çocuklarda kullanılan sanat terapisi uygulamasına yer verilecektir. Aynı zamanda birkaç sanat terapisi tekniği katılımcılara aktarılacaktır. Aktif 8 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılmaktadır.

4. MODÜL: KUKLA TERAPİSİ ve ÖYKÜLERLE TERAPİ
Bu modülde her birisi 2 gün olmak üzere 2 farklı oyun terapisi ekolü ele alınacaktır. Kukla Terapisi Bender ve Wattman tarafından ilk olarak kullanılmış bir terapi ekolüdür. Kuklalarla dolu bir odada uygulanan bir terapidir. 6 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılabilmektedir. Eğitimde kukla terapisinin bireysel ve ailede nasıl kullanılacağı ele alınacaktır.
Öykülerle Terapide sıklıkla kullanılan bir terapidir. Öncüsü Milton Erickson ve Nancy Davis’tir. Çocuklar öyküleri severler ve defalarca dinleyebilirler ve öyküler onların hayatlarına şekil verir. Terapötik öyküler her yaş gurubunda kullanılabilir. Çocuğun sorununa özgü bir öykü oluşturulur ve çocuk bu öyküyü dinleyerek kendi içindeki bir problemi çözmüş olur.

KATILIMCILAR
* Eğitime YÖK tarafından akredite edilmiş üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık (PDR-RPD) lisans programlarından mezun olanlar ile psikiyatristler katılabilir. İlgili bölümlerin son sınıf öğrencileri de eğitime katılabilirler.

SERTİFİKASYON
* Her bir modülün sonunda o modülle ilgili sertifikayı alabilmek için o modül için planlanan iki günlük süpervizyona katılmak zorunludur.
* Tüm modüllere katılan (120 saat eğitim) ve grup süpervizyonlarını (8 gün-80 saat) tamamlayan aynı zamanda toplam 10 saat bireysel süpervizyon alan katılımcılara Reyhana Seedat imzalı “Oyun Terapisti” sertifikası verilecektir.

KAYIT-BİLGİ
* Kayıt ve bilgi için 0 533 140 42 05 numaralı telefondan Ayşegül Sarı'ya ulaşabilirsiniz. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EĞİTİMCİ: REYHANA SEEDAT (BA. S.W (HONS) MED. SC. S.W)
Seedat, sertifikalı oyun, EMDR, hipnoterapist ile aile ve evlilik terapistidir. Bunun yanı sıra EMDR Derneği, Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy), Imago İlişki Terapisi Enstitüsü’nün eğitimcisi olarak eğitimler vermektedir. Aynı zamanda Wellness Enstitüsüne kayıtlı hipnoterapist ve montördür. Durban Westwille Üniversite’sinden mezun olduktan sonra Avrupa’da birçok ekolün kurucusundan bizzat eğitimler almıştır. 1993 yılından beri Güney Afrika Durban’da özel kliniğinde çalışmaktadır. Oyun Terapisi, EMDR, Klinik Hipnoz, Imago Terapisi ve İlişki Odaklı Çift Terapisinde Terapisinde dünyanın en iyi eğitmenlerinden biri olarak kabul edilir. Yirmiye yakın ülkede EMDR, Oyun Terapisi, İmago Terapisi, İlişki Odaklı Çift Terapisi, Kalp Merkezli Hipnoterapi alanında eğitimler vermeye devam etmektedir.


Yorum Gönder

  1. Merhabalar tek modül fiyatını öğrenebilir miyim? Seçili modüllere katılıp o modülle ilgili sertifika alabilme şansı var mı? İyi çalışmalar..

    YanıtlaSil