Bağlanma, psikolojide kullanılan tanımı ile çocukla ona bakım veren arasında gelişen yakınlık arama ve bu yakınlığı sürdürme süreci olarak tanımlanabilir. Yeni bir bebek dünyaya geldiğinde, bu büyük ve karmaşık dünyada kendini güvende hissetmek ister. Bu amaçla da kendine bakım verip ihtiyaçlarını karşılayan, onu sakinleştiren, onunla birlikte karşılıklı yoğun ve pozitif etkileşime girebileceği bir varlıkla bağ kurmak ister. Bu bağı kurabildiğinde sağlıklı gelişimine devam eder. 

Bağlanma Kuramı ve Bağlanma Bozuklukları
Bağlanma kuramı John Bowly ve Marry Ainstworh’un ortak çalışmasının sonucunda ortaya çıkmış bir kuramdır. Bu kuram çocuğun ona bakım verenle kurduğu ilişkinin niteliğini ve türlerini incelemiştir. Bu iki öncünün ve sonrasında gelen çalışmalar sonucunda çocuğun Güvenli, Dirençli, Kaçınmacı ve Düzensiz olarak en az dört bağlanma örüntüsü kurduğu görülmüştür. Güvenli bağlanma dışında bağ kuran çocukların gelecekte de birçok zorluk yaşadığı araştırmalarla görülmüştür. Zaman içinde çocuk ve yetişkinlerin bağlanma stillerini belirlemek için ölçekler ve testler de geliştirilmiştir. Bunun yanında bağlanma ile ilgili sorun yaşayan çocukların yaşadıklarını sorunları tanılamak amacı ile ruh hastalıkları içinde bağlanma bozuklukları olarak tanımlayabileceğimiz psikolojik sorun kategorileri tespit edilmiştir. 

Eğitimin Hedefi
Eğitim sonrasında katılımcılar bağlanma kuramını tüm yönleri ile bilecek ve tanıyacak bu alandaki yanlış uygulamaların da farkına varacaktır. 

Eğitimin İçeriği
Günümüzde bağlanma herkesin kullandığı ama çok az kişinin tamamına vakıf olduğu bir kavramdır. Bağlanma adı altında yayınlanan kimi kitaplarla ebeveynler ve uzmanlar yanlış bilgilendirilmiştir. Eğitim bağlanma kavramını, öz kaynaklar ve araştırmalar baz alınarak detaylı bir şekilde ele alacaktır. Eğitimde bağlanma araştırmalarının kökenine, bağlanma modeline, bağlanma ölçeklerine, bağlanma bozukluklarına ve bu bozuklukların tedavisinde kullanılan pratik uygulamalar ile terapilere yer verilecektir. 

Katılımcılar
Eğitime ruh sağlığı alanında çalışanlar, eğitimciler ve alana ilgili herkes katılabilir. 

Eğitimin Zaman Planlaması
Eğitim tek ve tam günlük bir eğitimdir. 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecektir. 

Kontenjan ve Ücret
Eğitimin kontenjanı açıktır. 

Eğitim Mekânı
Eğitim, yeri katılımcı sayına göre belirlenecek ve eğitimden bir hafta önce ilan edilecektir. 

Eğitimci
Eğitimci Klinik Psikolog & Pedagog ve Oyun Terapisti Mehmet Teber’dir. Detaylı bilgiye Uzmanlarımız sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Kayıt ve Bilgi
Kayıt ve bilgi için 0 (533) 140 42 05 numaralı telefondan Ayşegül Sarı’ya ulaşabilirsiniz.

Yorum Gönder