Theraplay
Geliştiricisi Phyliss Booth ve Ann Jernberg’dir. Theraplay bir çocuğu değerlendirirken dört boyuuta değerlendirir: Besleme, Bağlılık, Yapı ve Mücadele. Çocuklarda görülen sorunlar genelde bu dört boyutta görünür. Bu boyutlarda görünen sorunlar oyun etkinlikleri ile çözülebilir. Kimi çocuklar bağ kuramazken, kimi çocuklar onlara sunulan sevgi ve şefkati içine alamazlar. Bazıları bir işe “Ben yapamam” diye başlarlar, bazıları da kuralları çiğnerler. Theraplay bu çocuklara oyunlar aracılığı ile yardımcı olan bir yöntemdir. Uzmanlarımızdan Mehmet Teber özellikle bağlanma sorunu ya da yıkıcı davranış bozukluğu olan çocuklarda bu yaklaşımı kullanmaktadır. Eğitimlerini Uluslararası Oyun Terapisi Derneği ve Theraplay Enstitüsü onaylı olarak Marlo Winstead ve Saara Salo’dan almıştır. 2-14 yaş arası çocuklarda kullandığı bir yaklaşımıdır.