Gelişimsel Oyun Terapisi   
Geliştiricisi Viola Brody’dir. Brody çocuklar üzerine yaptığı çalışmalarda şefkatli dokunuşun çocuklara çok iyi geldiğini tespit etmiştir. Ayrıca bağlanmanın temelini şefkatli dokunuş oluşturmaktadır. Bir çocuğun benliğinin gelişim için bir başka benliğe ihtiyacı vardır. Bu diğer belikle karşılaşma ancak temas ile mümkün olur. Bebeklik ya da çocukluk döneminde eksik ya da kötü dokunuşa maruz kalan çocuklarda kimi gelişim sorunlarının görüldüğü saptanmıştır. Çocukluğunda kötü dokunuşa maruz kalmış (şiddet, istismar vb), gelişim geriliği, bağlanma bozukluğu olan çocuklarda kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. 2-10 yaş arası çocuklarda kullanılan terapi yaklaşımıdır.