Emdr Terapisi 
EMDR travma sonrası ortaya çıkan semptomların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Kurucusu Francine Shapiro’dur. Sinir ağlarına kodlanmış olan travma vücuda görsel, dokunsal ya da işitsel uyaranlar verilerek beyinde yeniden işlemlenir. Bu yolla kişiler travmanın onlar üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiden kurtulmuş olurlar. Uzmanlarımızdan Mehmet Teber, Ayşe Bulduk, Esma Kocaman Meydan bu terapi yaklaşımını uygulamaktadır. Uzmanlarımız eğitimlerini Avrupa EMDR Derneği onaylı olarak Emre Konuk’tan almıştır. EMDR, her yaş grubunda kullanılmakla birlikte Ahenk’te 2-14 yaş arası çocuklarda kullanılmaktadır.