Emdr Terapisi 
EMDR travma sonrası ortaya çıkan semptomların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Kurucusu Francine Shapiro’dur. Sinir ağlarına kodlanmış olan travma vücuda görsel, dokunsal ya da işitsel uyaranlar verilerek beyinde yeniden işlemlenir. Bu yolla kişiler travmanın onlar üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiden kurtulmuş olurlar. EMDR bebeklikten yetişkinliğe kadar her yaş grubunda kullanılmaktadır.