Çocuk Oyun   
Geliştiricisi Vrginia Axline’dir. Axline Carl Rogers’in Danışan Merkezli çocuk terapisinden esinlenerek bu ekolü geliştirmiştir. İnsanın doğduktan sonra temel hedefi kendini gerçekleştirmektir. Ancak kimi zaman ebeveyn tutumları ya da yaşanan olaylar kişiyi baskılar ve çocuk kendini gerçekleştiremez. Bu olduğunda çeşitli psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunların çözümü özgür ve korunaklı bir ortamda sunulan koşulsuz kabuldür. Koşulsuz kabul sunulduğunda çocuğun benliği oyun aracılığı ile kendini ifade eder. Bu ifade sonucunda kendini gerçekleştirmenin önündeki engeller aşılır ve iyileşme gerçekleşir. 2-10 yaş arası çocuklarda kullanılan bir terapi yaklaşımıdır.