Ahenk Çocuk’ta uzmanlarımızın gerektiği gördüğü durumlarda çocuklara yönelik test uygulamaları da yapıyoruz. Uyguladığımız başlıca testler aşağıdaki gibidir:

AGTE Gelişim Testi
Beck Depresyon Envanteri
Benton Dikkat Testi
Bender-Gestalt 
Bierr Cümle Tamamlama Testi
Bir İnsan Çiz
Burdon Dikkat Testi
CAT
Catell 2A
Catell 3A
Denver II Gelişim Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Gessel Gelişim Testi
Loisa Düss
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
MOXO Dikkat Testi
Peabody Kelime Testi
Porteus Labirent Testi
WISC-R Zeka Testi